Zaraza

Początek Zarazy

Wprowadzenie

Istnieje choroba, która dotyka ogromną większość ludzkości. Ponieważ nie ma nazwy, nazwijmy to po prostu Zarazą. Jest to rodzaj zaburzenia psychicznego, ale ponieważ umysł i ciało są nierozłączne, często dotyka obu, a w skrajnych przypadkach może być śmiertelna. Może powodować niebezpieczne zachowanie, które może prowadzić do zniszczenia środowiska społecznego i biologicznego.

 Nie pochodzi bezpośrednio z jakiegoś problemu genetycznego, ale nasz genom zawiera tendencje do Zarazy odziedziczone po naszych ewolucyjnych przodkach. Niestety, nie ma znanego leku farmakologicznego ani zabiegu chirurgicznego, który mógłby go wyleczyć. Nie ma również szczepionki, która zapobiegłyby jego wystąpieniu. Zaraza jest wysoce zaraźliwa, a niektóre osoby mogą stać się jej nosicielami i gwałtownie ją rozprzestrzeniają.

Niebezpieczeństwo i siła Zarazy wynikają z tego, że jej objawy rzadko są uważane za coś patologicznego. Wręcz przeciwnie, wiele powszechnie uznanych autorytetów przedstawia je jako coś pożądanego, a ich nosicieli jako wzór do naśladowania. Dzieje się tak, ponieważ przypadki Zarazy są tak powszechne, że pozornie objawy te nie są postrzegane jako patologiczne. Wręcz przeciwnie, często są uznawane za osiągnięcia. 

Choroba nie jest nowym stanem, zaczęła się rozprzestrzeniać około 12 000 lat temu, po co najmniej stu tysiącach lat ludzkiego istnienia wolnego od Zarazy. Ale teraz, dzięki rozwojowi potężnej i wyrafinowanej nowoczesnej technologii, Zaraza stała się niezwykle niebezpieczna. W rękach ludzi wysoce zakażonych niektóre z tych technologii mogą spowodować prawie nieodwracalne szkody w zdrowiu psychicznym i fizycznym ludzkości oraz całej biosferze naszej planety. Poniżej opiszę najbardziej fundamentalne objawy choroby i przyczyny jej powstania. 

Żądza  posiadania

Jedną, najbardziej widoczną manifestacją tej choroby jest żądza posiadania więcej niż potrzeba. Może to być związane z genetycznie odziedziczoną terytorialnością, powszechną wśród wielu gatunków zwierząt. Jednak w przypadku ludzi zachłanność wykracza to daleko poza oznaczanie i obronę własnego terytorium. Na przykład ludzie tacy jak Elon Musk czy Jeff Bezos, pomimo posiadania tak olbrzymich fortun, że używanie ich zajęłoby więcej niż całe życie, nieustannie próbują je powiększyć. Żadne zwierzę nie zachowywałoby się w tak absurdalny sposób, pies nie zbierałby kości wielkości Mount Everest. Inny przykład dotkliwych konsekwencji objawów tej choroby miał miejsce w okresie Wielkiego Kryzysu, kiedy to po utracie fortun niektórzy  ludzie popełniali samobójstwo. To są skrajne przykłady, ale bardzo wiele osób stara się posiadać więcej, niż potrzebują. Ciężko pracują i są gotowi poświęcić większość swojego życia, aby zwiększyć swój stan posiadania. 

Choroba powoduje, że gospodarka jest zależna od intensywności chęci posiadania: gdyby ludzie przestali kompulsywnie kupować nowsze i rzekomo lepsze produkty, większość branż i usług wypadłaby z rynku. 

Powinniśmy jednak zachować ostrożność w odróżnianiu objawów choroby od rzeczywistych potrzeb. Na przykład osoba umierająca z głodu w regionie subsaharyjskim, próbująca zarobić dolara lub dwa na jedzenie, nie może zostać zaliczona do tej samej kategorii, co ludzie stojący w kolejce w nocy by kupić najnowszy model iPhone’a. 

Jednak choroba ta nie objawia się jedynie chęcią zakupu i posiadania czegoś namacalnego. Osoby dotknięte chorobą mogą chcieć posiadać coś zupełnie niezwiązanego z naszym dziedzictwem genetycznym. Podróż statkiem wycieczkowym lub zbieranie adherentów na Facebooku nie ma nic wspólnego z realną potrzebą ale jest symptomem, że Zaraza osiągnęła bardziej zaawansowany poziom.

Historycznie rzecz biorąc, żądza posiadania pojawiła się już około 12 000 lat temu, kiedy ludzie nauczyli się oswajać dzikie rośliny, takie jak pszenica, owies i soczewica, a także niektóre zwierzęta, takie jak świnie i kury. To odkrycie jest często nazywane rewolucją rolniczą. Do tego czasu ludzie żyli jako myśliwi / zbieracze w małych 20 – 30-osobowych grupach. Struktura społeczna tej grupy była egalitarna, a macierzyństwo decydowało o tożsamości każdego członka. Z tego powodu taki system nazywa się matrylinearnym. Więcej o tym społeczeństwie można znaleźć w poście Człowiek Mądry  

Po rewolucji rolniczej przez jakiś czas system społeczny się nie zmienił. Grupy matrylinearne zwykle osiadały i budowały domy, które mogły pomieścić całą grupę, jak wczesne paleolityczne długie domy. Tak jak poprzednio, nadal żyją w stosunkowo niewielkich grupach, zachowując zbiorowy styl życia dostosowany do tej nowej rzeczywistości. Razem karczowali lasy, aby wykorzystać ziemię pod uprawę, pracując przy uprawach, które później przechowywali i, tak jak poprzednio, dzielili między członków grupy. 

Do tej pory rola prywatnej, indywidualnej własności była praktyczna i rozsądna. Ograniczał się do takich przedmiotów, jak ich odzież, różne narzędzia, takie jak noże, topory, harpuny czy kosze do zbierania pokarmu roślinnego, a czasami proste ozdoby osobiste. 

Jednak ta sytuacja nie trwała to zbyt długo. Z trudnych do ustalenia powodów niektórzy ludzie zaczęli zmieniać swój wspólnotowy styl życia i ustanowili prywatną własność ziemi. Dzięki temu mogli przechowywać więcej żywności niż potrzebowali, którą mogli wymieniać z innymi za pracę W ten sposób stawali się zamożniejsi: mogli mieć lepsze indywidualne mieszkania, lepszej jakości narzędzia, a nawet ozdoby wykonane z brązu i złota. W ten sposób powstała hierarchia bogactwa. 

Żądza dominacji 

Innym objawem choroby jest żądza dominacji. Tak jak, żądza posiadania, być może ona również zostać odziedziczona po naszych ewolucyjnych poprzednikach. Dominacja jest typowa wśród większości małp człekokształtnych, z którymi jesteśmy blisko spokrewnieni. Najsilniejszy i bardziej zręczny samiec dominuje nad słabszymi oraz wszystkimi samicami należącymi do tego samego stada. Nie można jednak przecenić wpływu dziedzictwa genetycznego, wyjaśniając chęć posiadania i dominacji. W naszym genomie mamy wiele genów organizmów, z których wyewoluowaliśmy, ale to nie zmusza nas do takiego zachowania jak ich . Na przykład obecność genów ryb nie powoduje, że pływamy pod wodą w nieskończoność a geny ptaków nie skłaniają nas do polowania na owadów.

Żądza dominacji obejmuje wszystkie poziomy hierarchii społecznej, od rodziny do  szczytów naszych nowoczesnych systemów społecznych i politycznych. Dominacja przybiera różne formy: fizyczną, społeczną, intelektualną i tak dalej. 

Żądza posiadania i dominacji są na ogół  współzależne. Na przykład posiadanie większego i droższego domu niż nasz sąsiad sprawia, że z punktu widzenia sukcesu  jestesmy powyżej  w hierarchi społecznej, co jest formą dominacji.  

Kiedy badamy jakąkolwiek hierarchię dominacji, czy byłby to biznes, instytucja rządowa, polityka, nauka itd., z bardzo rzadkimi wyjątkami, osoba znajdująca się wyżej ma lepsze wynagrodzenie niż osoby poniżej poprzez wyższą pensję, więcej udziałów itp.

Dominacja często kojarzy się z ewidentną lub ukrytą agresją bo osoba dominująca na ogół stara się bronić swojej pozycji, co może wywołać wzajemną agresję. Miało to miejsce niezliczoną ilość razy w historii na poziomie indywidualnym, społecznym i politycznym.  

Agresja może wystąpić formie fizycznej, psychicznej lub obu. Na przykład w wymianie opinii jeden uczestnik może zostać zwycięzcą i dominować intelektualnie. Jeśli jednak spór stanie się bardzo intensywny, może doprowadzić do przemocy fizycznej.

Wracając do historii: żądza dominacji pojawiła się równolegle  z prywatną własnością ziemi, która stworzyła hierarchię bogactwa. Osoby zamożne miały przewagę nad biednym, którzy dla nich pracowali przez co ich status społeczny był niższy. 

Taka sytuacja znacznie osłabiła wcześniejszą egalitarną strukturę społeczeństwa ludzkiego. Ale nie wyeliminowała jej całkowicie, co wydarzyło się kilka tysięcy lat później,  około 5000 do 4000 lat temu. Wówczas  koczujący pasterze ze stepów obecnej Rosji i z Półwyspu Arabskiego (wówczas nie był on jeszcze pustynia) zaczęli podbijać społeczności rolnicze w Europie, na Bliskim Wschodzie i Południu. Indie. Najeźdźcy pasterze byli o wiele lepiej przygotowani do działań wojennych, wynaleźli żelazną broń i używali  koni do szybkiego przemieszczania swoich wojsk. W rezultacie zostało podbitych wiele społeczeństw i państw o ​​stosunkowo wysokim stopniu cywilizacji i kultury. Ich mężczyźni byli zwykle zabijani lub zmuszani do zostania niewolnikami, a kobiety gwałcono i trzymano jako dodatkowe żony (koczownicy byli poligamiczni). Te inwazje były niezwykle brutalne, ale przetrwało niewiele dokumentów opisujących ich okrucieństwo, takich jak Lament of Ur, W rezultacie niewolnictwo i patriarchat stały się dominującymi systemami społecznymi, w których kobiety były traktowane jak istoty niższe – forma własności ich mężów.

W tym momencie historii system egalitarny, który odróżniał Homo Sapiens od innych małp człekokształtnych i stanowił podstawę dla fenomenalnego rozwoju ludzkości, był zniszczony i zastąpiony przez stratyfikację , które trwa do dziś. 

Indoktrynacja

Jeśli przyjrzymy się bliżej naszemu współczesnemu społeczeństwu ludzkiemu, odkryjemy niezliczone hierarchie bogactwa i dominacji. Obejmując wpływy polityczne, pozycję w sztuce, nauce, rasie, edukacji i tak dalej. Można zapytać: jaka moc może stworzyć i utrzymać taki sztuczny system?

Nazywa się indoktrynacją, trzecim objawem Zarazy . Pozwala wierzyć, że dwa przejawy choroby, żądza posiadania i dominacji, są naturalnym stanem ludzkiej mentalności. Objawów tych nie można przypisać dziedzictwu genetycznemu, jest to czysto ludzka kreacja, wymagająca dobrze rozwiniętego myślenia i tworzeniu abastrakcyjnych pojęć. Trudno powiedzieć, kiedy się pojawiła, ponieważ nie jest tak łatwa do dostrzeżenia, jak dwa pozostałe objawy Zarazy. .

Przejawiała się jako samo-indoktrynacja i jako narzucona społecznie. Samo-indoktrynacja ma miejsce w historii ludzkości wiele razy. Ostatnio, gdy ludzie byli poddawani terrorowi takich reżimów, takich jak hitleryzm, stalinizm czy maoizm, mieli niezwykle trudny wybór: zbuntować się, co najprawdopodobniej miałoby katastrofalne konsekwencje lub zaakceptować, że terror reżimu jest czymś naturalnym lub nawet pozytywnym . Idąc za idiomem: „nędza kocha towarzystwo”, takie samo-zindoktrynowane jednostki starały się„zarażać” innych.

Jednak samo-indoktrynacja nie była wystarczająca, aby uchronić niższe warstwy społeczeństwa przed jakąś formą buntu. W rezultacie wyższe warstwy społeczeństwa opracowały liczne narzędzia do rozprzestrzeniania Zarazy, indoktrynując niższe, aby zaakceptowały ich status. 

Najstarszymi i najskuteczniejszym były nowo utworzone religie. Ich autorami i twórcami byli księża, którzy uzyskali bardzo wysoki status społeczny i często pokaźny majątek. Najwcześniejsze religie przeznaczone do indoktrynacji były politeistyczne, które prezentowały mity o istotach wyższych, zwanych bogami, którzy rządzili ludźmi i karali ich za nieposłuszeństwo. Często uosabiali różnorodne ludzkie wady, byli okrutni, zazdrośni, mściwi i chciwi. Takie zachowanie bogów ułatwiło zaakceptowanie podobnego zachowania klasy wyższej. Jedyną religią politeistyczną, która przetrwała do dziś, jest hinduizm . Idealnie wpisuje się w swoją rolę  – jest wysoce patriarchalny i wspierająca hierarchię systemu kastowego.  

Jednak większość  religii politeistycznych była nadal zbyt uproszczonych jako narzędzie indoktrynacji. Dlatego pojawiły się bardziej poważne i skuteczne religie monoteistyczne . Najwcześniejszym był Judaizm, który początkowo był religią poświęconą plemiennemu bogu Jahwe. Później został ogłoszony Bogiem Stwórcą i wymagał całkowitego posłuszeństwa i wyłączności. Według zbioru mitów zwanego Starym Testamentem, większość działania Jahwe była poświęcona była karaniu jego dzieci za to czy tamto.

Jednak judaizm stosował się tylko dla wybranych: Żydów, więc jego wpływ był ograniczony. O wiele większy sukces odniosły wyłonione z niego religie Chrześcijaństwo Islam. Rozprzestrzeniły się poprzez system misyjny lub narzucone podbitym narodom. 

Innym starożytnym sposobem bezpośredniego kontrolowania niższych warstw społeczeństwa były prawa. Początkowo były wbudowane w religie, ale od czasu kodeksu Hammurabiego Zostały opracowane niezależnie od religii były bardziej związane z administracją państwową.

Inną formą indoktrynacji zrodzoną w starożytnej Grecji były liczne ideologie filozoficzne, moralne, społeczne i polityczne. Często głosili winy ludzkości, co stanowiło ukryte lub wyraźne uzasadnienie konieczności hierarchii dominacji w celu kontrolowania zachowania ludzi, zwłaszcza klas niższych.

Nawet wysoko ceniona demokracja ateńska dawała prawo głosu tylko mężczyznom posiadającym własność, podczas gdy kobiety, nie-Ateńczycy i oczywiście niewolnicy byli wykluczeni.

Podsumowanie

Myślę, że wszystko, co zostało przedstawione powyżej, wystarczy do zilustrowania logiki i wczesnych stadiów choroby. Poniższe posty, zwane feuilletons, opisują wpływ choroby na nasz współczesny świat. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back To Top
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial